विषयको खोज

Originally posted on INK|INTUITION|INSPIRATION:
आज धेरै पछि केहि लेख्ने जाँगर चल्यो| मेरा यी चोरी औंला र बुढी औंला सोमालियाका केटाकेटी जस्तै भोका भैसकेका रहेछन्, कलमका…